یکشنبه, 19 ارديبهشت 1400

جوایز

 

جوایز جشنواره

 
 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

الف) جوایز بخش مسابقه «فیلم کوتاه »

  •  لوح تقدیر و تندیس جشنواره برای «بهترین فیلم» (تهیه‌کننده) همراه با مبلغ 100.000.000 ریال جایزه نقدی
  • لوح تقدیر و تندیس جشنواره برای «بهترین کارگردانی» همراه با مبلغ 100.000.000 ریال جایزه نقدی
  • لوح تقدیر و تندیس جشنواره برای «بهترین فیلم از نگاه مخاطب» همراه با مبلغ 80.000.000 ریال جایزه نقدی
  • لوح تقدیر و تندیس جشنواره برای «بهترین بازیگر مرد» همراه با مبلغ 50.000.000 ریال جایزه نقدی و دو دوره رایگان بازیگری آموزشگاه نقطه عطف سینما تئاتر
  • لوح تقدیر و تندیس جشنواره برای «بهترین بازیگر زن» همراه با مبلغ 50.000.000 ریال جایزه نقدی و دو دوره رایگان بازیگری آموزشگاه نقطه عطف سینما تئاتر

ب) جوایز بخش مسابقه «استعداد برتر»

  • لوح تقدیر و تندیس جشنواره برای «بهترین بازیگر مرد مقابل دوربین» همراه مبلغ 50.000.000 ریال جایزه نقدی و دو دوره رایگان بازیگری آموزشگاه نقطه عطف سینما تئاتر
  • لوح تقدیر و تندیس جشنواره برای «بهترین بازیگر زن مقابل دوربین» همراه مبلغ 50.000.000 ریال جایزه نقدی و دو دوره رایگان بازیگری آموزشگاه نقطه عطف سینما تئاتر
  • لوح تقدیر و تندیس جشنواره برای «بهترین فیلم کوتاه مویابلی» همراه مبلغ 50.000.000 ریال جایزه نقدی و دو دوره رایگان کارگردانی آموزشگاه نقطه عطف سینما تئاتر

Search